Valitse sivu

Lisätietoa Unelmana työ -toteutuksesta

Ready?

Moduulit 1-2
vko 38-39

LTA-analyysit

ovat työkaluja, jolla kartoitetaan henkilöiden luontaisia toimintatapoja ja tiedostamattomia reagointimalleja – asioita joita monesti pidämme itsestäänselvyyksinä ja joita emme itse tunnista. Jokaisessa meissä on kuitenkin ainutlaatuinen yhdistelmä vahvuuksia, LTA-analyysin avulla pyrimme ymmärtämään sekä itseämme että toisia ja erilaisuutta yleensäkin. 

Kuka olen ja mitä haluan?

Nämä kysymykset ohjaavat työnhakuprosessia – tai ainakin niiden tulisi ohjata. Ollaksemme motivoituneita ja sitoutuneita työhömme, tulee meidän tietää mitä työltämme odotamme. Keskeistä tässä on itsetuntemus; kuka minä ihan aidosti olen ja mitä työltäni odotan?

Laadukas liidinhankinta

tuo käyttöösi modernit myynnin ja markkinoinnin työkalut työnhaun näkökulmasta. Suomessa on valtava määrä kasvavia yrityksiä, jotka tarvitsevat uutta osaamista kasvun tueksi. Haasteena etenkin työnhakijan kannalta on näiden yritysten löytäminen. Osion aikana määritellään omaa ”ihanneasiakasprofiilia” sekä pyritään saamaan tätä profiilia vastaavat yritykset näkyville.

Osaamisen tuotteistaminen

on teema, josta puhutaan paljon ja koka tuntuu olevan koko ajan pinnalla. Mutta mitä tällä tarkoitetaan? Tuotteistaminen on tiivistetysti sitä, että osataan kertoa mitä osataan ja paketoidaan se helposti ostettavaan muotoon. Toisin sanoen, opit rakentamaan omasta osaamisesta sellaisen palvelutuotteen, joka asiakkaan (eli työnantajan) on helppo ostaa (eli rekrytoida).

 

Set.

Moduulit 3-4
vko 40 ja 43

Muutos ja motivoituminen muutokseen

antaa valmiuksia viedä omia henkilökohtaisia muutosprojekteja läpi. Olipa kyseessä sitten muutos, jonka mittaluokka on huomattava (kokonaan uusi suunta uralle) tai pienempi, omaan elämään liittyvän muutoksen aikaansaaminen (esim. ruokailutottumusten muuttaminen), vaikuttavat näiden onnistumisen taustalla samat mekanismit.

Työhaastattelu

voi olla jännittävä ja jopa pelottava tilanne, etenkin jos edellisestä haastattelusta on ehtinyt kulua jo hetki. Monesti haastatteluissa toistuvan samantyyliset kysymykset, ja yhtä monesti haastateltavilta vie kissa kielen näiden kysymysten kohdalla. Suuri rooli on myös omilla kysymyksillä. Näitä asioita käymme läpi, kuin pilkomme työhaastattelutilanteen osiin. Puhumme myös haastatteluun valmistautumisesta ja itse tilanteen haltuunotosta. Huipennus on työhaastattelusimulaattori, jossa pääsemme harjoittelemaan haastattelutilannetta turvallisessa ja sparraavassa ympäristössä. Haastattelijoina toimivat satoja haastatteluja tehneet Talentreen asiantuntijat muun ryhmän tehdessä havaintoja haastattelutilanteesta. Päivä on rankka, mutta sitäkin antoisampi.

Stressinhallinta

-osiossa opimme tekniikoita siihen, miten pidämme omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolta kaiken tämän muutoksen keskellä. Stressi ei ole vain työssäkäyvien yksinoikeus, myös työnhaku voi olla hyvinkin stressaavaa ja stressin pitkittyessä työnhaun laatu kärsii. Stressi kuitenkin kuuluu elämään ja se on myös hallittavissa, kurssilla opimme miten.

Video-CV

yleistyy työnhakumenetelmänä vuosi vuodelta. Kurssin aikana jokaiselle osallistujalle kuvataan oma henkilökohtainen video-CV palkitun elokuvantekijän johdolla. Kurssin jälkeen video-CV on jokaisen osallistujan käytettävissä ja hyödynnettävissä, nämä kuvataan osallistujia varten! Jännitätkö kameraa? Aivan turhaan, ammattilaiskuvaaja saa jokaisen rentoutumaan ja varmistaa, että kuvaustilanne on mahdollisimman miellyttävä kokemus. Tähän mennessä kaikki osallistujat ovat kehuneet kuvauskokemusta. Rohkeasti siis mukaan!

Go!

Moduuli 5
vko 44

Liiketoimintaosaaminen

on osa-alue, jota työnantajat etenkin pk-sektorilla arvostavat. Kyseessä ei ole vain yrittäjille tai yrittäjäksi aikoville suunnattu osaamisala, vaan liiketoimintaosaamisesta hyötyvät aivan kaikki. Mistä yrityksen liiketoiminta muodostuu? Mikä on liiketoimintamalli? Entä mitä tarkoittaa kassavirta ja miten se vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen – ja kykyyn palkata henkilöstöä? Kaikkiin näihin, ja moniin muihin kysymyksiin saat Unelmana Työ -kurssilla vastauksen.

Verkostoituminen ja piilotyöpaikat

ovat nimensä mukaisesti sellaisia työpaikkoja, jotka eivät koskaan tule julkiseen hakuun. Eri arvioiden mukaan jopa 80-90% työpaikoista ovat piilotyöpaikkoja. Töitä kyllä on osaavalle tekijälle tarjolla, mutta ensin ne tulee löytää. Jaksolla opitaan mm. syitä sille, miksi piilotyöpaikkoja yleensäkin on ja mistä niitä voisi lähteä etsimään. Suuri rooli tässä on verkostoilla, joiden laajuus vaikuttaa oleellisesti yksilön kykyyn kaivaa työpaikat esiin piiloistaan. Mutta miten toimia, jos verkostoituminen jo jäänyt ohueksi vuosien saatossa? Myös tähän löydät vastauksen valmennuksemme avulla.

Työelämän murros

on sen verran laaja kokonaisuus ja vaikuttaa meihin kaikkiin, että aihetta tulee tarkastella syvällisesti ja monesta eri näkökulmasta. Puhutaan jopa työelämän vallankumouksesta. Ensimmäinen vallankumous toi meidät pelloilta tehtaisiin ja tiedonvälitys helpottui lennättimen ja sanomalehtien myötä. Toisessa vallankumouksessa siirryttiin raiteilta maanteille, kun autot yleistyivät. Tällöin päivänvalon näkivät myös radio, televisio ja puhelin. Elämme parhaillaan keskellä työelämän kolmatta vallankumousta, jossa kommunikointi tapahtuu verkon yli ja sosiaalisessa mediassa. Pinnalla olevia suuria asioita ovat IoT, sähkö- ja autonomiset autot, uudistuva energia, alustatalous, jne. Onkin sanottu, että uusi vallankumous tapahtuu 10 kertaa nopeammin, 300-kertaisessa mittakaavassa ja on vaikutuksiltaan 3 000 -kertainen. Tämä ei voi olla vaikuttamatta tapaamme tehdä ja hakea töitä. 

Harjoittelujakson suunnittelu ja tavoitteiden määrittely

päättää lähijakson. Jotta tulevalta työssäoppimisjaksolta saadaan ulosmitattua täysi hyöty ja näin edistettyä osallistujien työllistymistä, tulee jakso suunnitella huolella etukäteen. Tähän kuuluvat mm. asetetut tavoitteet sekä ne mittarit, jolla tiedämme kulkevamme tavoitetta kohti. Onhan tähtäimessä ei enempää eikä vähempää kuin unelmien työpaikka! Tyypillisesti olemme päättäneet kurssin jopa eeppiset mittasuhteet saaneisiin päätösbileisiin…