Valitse sivu

Edellisessä kirjoituksessa lupasin listan tuloksellisen työnhaun tärkeimmistä rakennuspalikoista. Koska olen lupausteni mittainen mies, tässäpä tulee. Osa 1 olkaa hyvät!

Kirkasta osaamisesi 

Jos sinulta kysytään, mitä osaat, tuleeko vastaus kuin apteekin hyllyltä vai joudutko pohtimaan? Usein emme itsekään hahmota kaikkea sitä osaamista, mitä meille on vuosien varrella kertynyt. Ajattelemme osaamista vain ns. muodollisen osaamisen (koulutus, kurssit, työkokemus) kautta. Toki kaikki tämä on tärkeää, mutta jos tarkastelemme osaamistamme vain koulutustaustan tai työhistorian linssin läpi, paljon jää puuttumaan.

Osaaminen voidaan jakaa ammatilliseen osaamiseen (ammatispesifit tiedot ja taidot, kumpuavat työhistoriasta ja koulutuksesta), yliammatilliseen osaamiseen (yleisiä työelämätaitoja kuten IT-taidot, projektinhallinta, vuorovaikutustaidot, jne.), metatason osaamiseen (mm. tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen, tiedon soveltaminen, kyky hallita omaa toimintaa) sekä muualla hankittuun osaamiseen (esim. harrastustoiminnan kautta hankitut tiedot ja taidot). Näistä etenkin viimeinen on sellainen, joka monelta unohtuu. Jos olet toiminut vaikkapa partiossa ryhmänjohtajana tai olet ollut mukana yhdistystoiminnassa, sinulla kuitenkin varmasti on sellaista osaamista, josta työnantajat ovat kiinnostuneita. Apuna osaamisen kirkastamisessa voi toimia vaikkapa osaamiskartta, jolla pilkot osaamisesi pienempiin osiin. Osaamiskartassa kuvataan kaikki se osaaminen mitä sinulla on. Usko minua, tästä on hyötyä.

 

Mieti mitä haluat tehdä?

Kuulostaa helpolta, muttei useinkaan ole sitä. Milloin olet edellisen kerran aivan aidosti miettinyt, mitä työltäsi odotat ja mikä sinua motivoi? Koska vietämme ison osan hereillä oloajastamme työpaikalla, on ensiarvoisen tärkeää, että saamme tehdä motivoivaa ja inspiroivaa työtä. Kun olet selvittänyt itsellesi, mitä haluat tehdä, ala tarkastelemaan ympäristöäsi uusin silmin. Unelmiesi työnantaja voikin olla lähempänä kuin olet uskonutkaan. Listaa kaikki ne vaihtoehdot, jotka sinua puhuttelevat ja mihin oma osaamisesi antaa mahdollisuuden. Ajattele rohkeasti myös perinteisten toimialarajojen yli, osaaminen kun ei (välttämättä) tunne rajoja!

Tuotteista osaamisesi

Kun olet saanut listattua kiinnostavia työnantajia eli tehtyä ns. liidilistan, mieti, miten tuleva työantaja hyötyy osaamisestasi. Pohdi, mikä on se lisäarvo,jota juuri sinä tuot yritykseen ja millaisesta osaamisestatämä lisäarvo muodostuu. Tässä vaiheessa korostuu edellisessä kirjoituksessa esiin tuotu työnantajanäkökulma: pohdi miten juuri sinä voit auttaa yritystä kasvamaan ja kehittymään. Toisin sanoen mitä sellaista osaamista sinulla on, että haluamasi yritys palkkaisi juuri sinut?Mikä on mukanasi tuoma lisäarvo yritykselle? Näiden asioiden pohtiminen on kovaa työtä, ja se on valitettavasti tehtävä jokaisen työnantajan kohdalla uudelleen – olethan tuotteistamassa osaamistasi juuri tiettyä työnantajaa silmällä pitäen. Vaikka onkin hivenen ristiriitaista puhua tuotteistamisesta ja räätälöinnistä samassa kappaleessa, tavoitteenasi on poistaa yrityksen / työantajan ostamisen (= palkkaamisen) esteitä tuotteistamalla osaamisesi helposti ostettavaan muotoon.

Seuraavassa kirjoituksessa hypätään käytännön myyntityön maailmaan eli yritysten kontaktointiin. Stay tuned!

Terveisin, 
Sampsa Wulff, Talentree

Talentree Oy:n seuraava Unelmana Työ -valmennus alkaa elokuussa ja hakuaikaa on 22.6.2018 saakka. Valmennuksessa käsitellään syvällisemmin myös tässä kirjoituksessa käsiteltyjä teemoja. Hae siis mukaan! Helpoiten se onnistuu tästä.